CodePaste Logo
New Snippet New Recent Snippets Recent Snippets My Snippets My Snippets My Favorites Favorites Web Code Search Snippets Search
Sign inor Register
Format:
Recent Snippets
package service;

import java.awt.Point;
import java.util.ArrayList;

public class Possibility {
	Integer[][] matrix;
	private boolean turnLeft, turnRight, turnUp, turnDown;
	private Direction actualDirection;
	Direction lastDirection = actualDirection;
Today @ 2:23pm
Tags:
6 Views
no comments
 
public var Play = false;
public var Settings = false;
public var Loadout = false;
public var Credits = false;
public var Exit = false;
function OnMouseEnter() {

 GetComponent.<Renderer>().material.color = Color.yellow;


Today @ 1:10pm
Tags:
8 Views
no comments
 
Do[Do[If[p2[[a, b, c, 4]] == p2[[a, b, c + 1, 4]], , 
  boundtab[[a, b]] = 
  AppendTo[boundtab[[a, b]] && Break[], {c*0.1, b*0.1}]], {c, 1, 14,
  1}], {a, 1, 15, 1}, {b, 1, 15, 1}]
Today @ 12:13pm
Tags:
9 Views
no comments
 
public var Play = false;
public var Settings = false;
public var Loadout = false;
public var Credits = false;
public var Exit = false;
function OnMouseEnter() {

 GetComponent.<Renderer>().material.color = Color.yellow;


Today @ 11:57am
Tags:
9 Views
no comments
 
public var Play = false;
public var Settings = false;
public var Loadout = false;
public var Credits = false;
public var Exit = false;
function OnMouseEnter() {

 GetComponent.<Renderer>().material.color = Color.yellow;


Today @ 11:54am
Tags:
11 Views
no comments
 
boundtab = Table[Table[{}, {15}], {15}];
Do[If[p2[[a, b, c, 4]] == p2[[a, b, c + 1, 4]], , 
 boundtab[[a, b]] = AppendTo[boundtab[[a, b]], {c*0.1, b*0.1}]], {a, 
 1, 15, 1}, {b, 1, 15, 1}, {c, 1, 14, 1}]
Today @ 11:36am
Tags:
9 Views
no comments
 
#include <iostream>
#define MAX 20 /*maximo numero d vertices que maneja la clase grafica*/

using namespace std;
/*funcion auxiliar que obtiene el valor mas pequeño de dos dados como parametros. la utiliza el metdo de kruskal. */
int minimo(int val1, int val2){
int Min = val1;
if(val2 < Min){
  Min= val2;

Today @ 9:54am
Tags:
38 Views
no comments
 
package service;

import java.awt.Point;
import java.util.ArrayList;

public class Possibility {
	Integer[][] matrix;
	private boolean turnLeft, turnRight, turnUp, turnDown;
	private Direction actualDirection;

Today @ 9:28am
Tags:
11 Views
no comments
 
#include "stringman.h"
#include <string.h>
#include <ctype.h>
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
#include <assert.h>


/* Exercise 6.1.a: reverse the string pointed by parameter <p>.
 * The string is modified in place: after function exits, <p> contains
Today @ 8:46am
Tags:
10 Views
no comments
 
Hej!

På grund av minskat intresse så ska jag nu sälja vidare min Nintendo 3DS XL Pikachu Edition till en annan trogen användare!

Basenheten köptes 2013-03-02 från Webhallen och den är använd till en ytterst liten del (Kan princip säga att den är nästan till nytt skick) Det är en liten repa/skrap märke på baksidan - knappt synligt (Se bifogad bild 3).

Basenheten värderar jag till 1600kr (Ny pris är 1995 :- När den gick att köpa, vilket inte går längre) - Notis: Laddare ingår samt ett minneskort på 4GB.

Jag säljer dessutom spel till 3DS:en (Ingen ide att behålla spel som jag ändå inte kan spela utan Nintendot)

Today @ 8:39am
Tags:
14 Views
no comments
 
Hej!

På grund av minskat intresse så ska jag nu sälja vidare min Nintendo 3DS XL Pikachu Edition till en annan trogen användare!

Basenheten köptes 2013-03-02 från Webhallen och den är använd till en ytterst liten del (Kan princip säga att den är nästan till nytt skick) Det är en liten repa/skrap märke på baksidan - knappt synligt (Se bifogad bild 3).

Basenheten säljer jag för 1600 kr (Ny pris är 1995 :- När den gick att köpa, vilket inte går längre) - Notis: Laddare ingår samt ett minneskort på 4GB.

Jag säljer dessutom spel till 3DS:en (Ingen ide att behålla spel som jag ändå inte kan spela utan Nintendot)

Today @ 8:30am
Tags:
12 Views
no comments
 
Nintendo 3DS XL Pikachu och Spel

Hej!

På grund av minskad intresse så vill jag nu sälja vidare min Nintendo 3DS XL Pikachu Edition till en annan trogen användare!

Basenheten köptes 2013-03-02 från Webhallen och den är använd till en ytterst liten del (Kan princip säga att den är nästan till nytt skick) Det är en liten repa/skrap märke på baksidan - knappt synligt (Se bifogad bild 3).

Basenheten säljer jag för 1600 kr (Ny pris är 1995 :- När den gick att köpa, vilket inte går längre) - Notis: Laddare ingår samt ett minneskort på 4GB.

Today @ 8:14am
Tags:
13 Views
no comments
 
Nintendo 3DS XL Pikachu och Spel

Hej!

På grund av minskad intresse så vill jag nu sälja vidare min Nintendo 3DS XL Pikachu Edition till en annan trogen användare!

Basenheten köptes 2013-03-02 från Webhallen och den är använd till en ytterst liten del (Kan princip säga att den är nästan till nytt skick) Det är en liten repa/skrap märke på baksidan - knappt synligt (Se bifogad bild 3).

Basenheten säljer jag för 1600 kr (Ny pris är 1995 :- När den gick att köpa, vilket inte går längre) - Notis: Laddare ingår samt ett minneskort på 4GB.

Today @ 8:12am
Tags:
13 Views
no comments
 
Hej!

På grund av minskad intresse så vill jag nu sälja vidare min Nintendo 3DS XL Pikachu Edition till en annan trogen användare!

Basenheten köptes 2013-03-02 från Webhallen och den är använd till en ytterst liten del (Kan princip säga att den är nästan till nytt skick) Det är en liten repa/skrap märke på baksidan - knappt synligt (Se bifogad bild 3).

Basenheten säljer jag för 1600 kr (Ny pris är 1995 :- När den gick att köpa, vilket inte går längre) - Notis: Laddare ingår samt ett minneskort på 4GB.

Jag säljer dessutom spel till 3DS:en (Ingen ide att behålla spel som jag ändå inte kan spela utan Nintendot)

Today @ 8:06am
Tags:
13 Views
no comments
 
Do[Print[ListPlot[{pointse1[[a, b]]}, PlotStyle -> {Red}]], {a, 11, 
 12}, {b, 1, 15}]
 
 ^WORKS

Do[Print[ListPlot[{pointse2[[a, b]]}, PlotStyle -> {Red}]], {a, 11, 
 12}, {b, 1, 15}]
 
 ^WORKS

Today @ 7:54am
Tags:
12 Views
no comments
 
server {
    listen  80;
    server_name lixashood.com.br www.lixashood.com.br;

    charset utf-8;

    access_log /var/log/nginx/lixashood.access_log;
    error_log /var/log/nginx/lixashood.error_log;

    root /var/www/www.lixashood.com.br;
Today @ 7:11am
Tags:
14 Views
no comments
 
#include<stdio.h>
#include<conio.h>

main()
{	
	int x,y,z,t,n;
	t==0;
	printf("\nMerhaba. Bu program, negatif sayi girinceye kadar, girdiginiz sayilarla\nislemler yapar.\n");
	printf("1.Girdigim sayilarin toplamini goster.\n");
	printf("2.Girdigim sayilarin kuplerini ekrana goster.\n");
Today @ 6:48am
Tags:
14 Views
no comments
 
#include <iostream>
#include<sstream>
#include<iostream>

using namespace std;
int main()
{
	stringstream ss; // rogorc ifstream tipi imis msgavsad mushaobs esec
	string name = "jemo";
	ss << name;
Today @ 6:23am
Tags:
13 Views
no comments
 
html {
  background-image: url(Layout_Images/Background.jpg);
  background-repeat: no-repeat;
  background-attachment: fixed;
  background-size: cover;
}

body {
  padding: 0;
  margin: 0;
Today @ 5:10am
Tags:
14 Views
no comments
 
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta charset="utf-8" />
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>@ViewBag.Title - QuizCreator</title>
  @Styles.Render("~/Content/css")
  @Scripts.Render("~/bundles/modernizr")
  @Scripts.Render("http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.4.2/jquery.min.js?ver=1.4.2")
  @Scripts.Render("~/Scripts/login.js")
Today @ 5:09am
Tags:
14 Views
no comments
 
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Security.Cryptography.X509Certificates;
using System.Text.RegularExpressions;
using Neolant.GSNMRW.DocumentImport.FilesImport.Services;

namespace Neolant.GSNMRW.DocumentImport.FilesImport.ImportBase
{
  public abstract class AArchivesService : IArchivesService
by Madster   Today @ 4:19am
Tags:
13 Views
no comments
 
public bool isNamTrenDuongDi(Point dinhDau, Point dinhDich)
    {
      // Xét theo đường ngang
      if (dinhDau.X == dinhDich.X)
      {
        if ((dinhDich.Y >= dinhDau.Y - _MangOCo[dinhDau.X, dinhDau.Y].GiaTri) && (dinhDich.Y <= dinhDau.Y + _MangOCo[dinhDau.X, dinhDau.Y].GiaTri))

          return true;
        else return false;
      }
Today @ 1:05am
Tags:
18 Views
no comments
 
<?php

return array(

	/*
	|--------------------------------------------------------------------------
	| Mail Driver
	|--------------------------------------------------------------------------
	|
	| Laravel supports both SMTP and PHP's "mail" function as drivers for the
Today @ 12:53am
Tags:
16 Views
no comments
 
  clientModel.LivingArrangementProviderSummaryCollection.ToList().ForEach(x => tempLivingArrangementProviderSummaryCollection.Add(x));
  validatedProvider = true;

  individual.IsValid = UIHelper.ValidateDateRanges<ObservableCollection<LivingArrangementProviderSummaryClientModel>>((DateType.Continuous), "FromDate", "", "ConstantId", tempLivingArrangementProviderSummaryCollection, "ProviderSummaryCollection", individual, true);

  clientModel.Provider = clientModel.LivingArrangementProviderSummaryCollection.OrderByDescending(x => x.FromDate).ElementAt(0).ProviderName;
  
}

if (!validatedProvider || (validatedProvider && individual.IsValid))
Today @ 12:18am
Tags:
16 Views
no comments
 
$MFPSW01=@()
$MFPSW02=@()
#Crétation de l'alias 7zip
if (-not (test-path "$env:ProgramFiles\7-Zip\7z.exe")) {throw "$env:ProgramFiles\7-Zip\7z.exe needed"} 
set-alias 7z "$env:ProgramFiles\7-Zip\7z.exe" 
#Récupération des variables de paramétrage
$ScriptPath = (Split-Path ((Get-Variable MyInvocation).Value).MyCommand.Path)
$MesVariables = $ScriptPath + "\Variables.ps1"
. $MesVariables

Yesterday @ 11:21pm
Tags:
20 Views
no comments
 
brought to you by:
West Wind Techologies