CodePaste Logo
New Snippet New Recent Snippets Recent Snippets My Snippets My Snippets My Favorites Favorites Web Code Search Snippets Search
Sign inor Register
Format:
Recent Snippets
There's furthermore machines that contribute in lessening the fat, to a radiant degree. movement game, strolling on a treadmill moreover contributes in bringing down the heap to a sublime level. you'll have the capacity to try and select athletic office wherever you may acknowledge in decreasing weight extra gadgets that may support you. you will have the capacity to work in the domain wherever you have spot fat up. With each one of those help one won't got to have any worry with acquiring overweight. you have the capacity to direct a conventional solid and ailment life that is free.

Get more on official website==>> http://www.slimwisecleansebuy.com/
by jacobfitz   Today @ 10:03pm
3 Views
no comments
 
#include <iostream>
#include <string>
#include "List.h"
using namespace std;

List::List()
{
	head = NULL;
}

by Christian Ellison   Today @ 10:02pm
Tags:
6 Views
no comments
 
Ice Miller LLP
Brent W. Huber ja Nicholas Reuhs

USA
Helmikuu 5 2015

American Bar Association
2015 vakuutusturva riita komitean CLE seminaari

Useimmiten kaupungit, maakunnat ja muut ja asutus ovat kuin kaupallinen insureds. He ovat monet tyypillinen yritysten saman hankintoja, väite ja kattavuus ongelmista. Viime vuosina kourallinen vakuutusturva kysymyksissä ainutlaatuinen asutus on saanut oikeudellisen tai lakisääteisiä huomiota. Tässä artikkelissa käsitellään joitakin näistä asioista.
4 Views
no comments
 
php
define("AGILE_DOMAIN", "HIDDEN");
define("AGILE_USER_EMAIL", "HIDDEN");
define("AGILE_REST_API_KEY", "HIDDEN");

function curl_wrap($entity, $data, $method)
{
	$agile_url = "https://".AGILE_DOMAIN.".agilecrm.com/dev/api/";

	$ch = curl_init();
	curl_setopt($ch, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, true);
Today @ 8:08pm
Tags:
9 Views
no comments
 
The Cindy Shearin Group Real Estate news Manhattan - Tänk dig hyra ett hem på en vacker strand från en betrodd webbplats, anländer för attbörja din semester och reda du har blivit lurad?

Detta scenario avspeglar tusentals klagomål placeras med US Federal TradeCommission förra året med lokala semesterbostad. FTC rapporterar vissa offerförlorade pengar ledningar kontant till tjuvar poserar som fastighetsägare. Andraförlorat pengar genom falska webbplatser replikera legitima webbplatser.

I dagens ekonomi i vilken hemmadelning har blivit mer populära, hur resenärerskyddar sig från ett antal potentiella onlinebedrägerier? Här är några förslag:

- Översyn hyra avtal noggrant. Kontrollera adressen till egenskapen du intresseradmed om marken resurser som den lokala turistbyrån eller den ledande fastighetmäklarfirma i gemenskapen. Medan du pratar med turistbyrån, fråga om det har varitnågra specifika klagomål mot hyra tjänsten du har rådfrågat eller om det kan finnasmer tillförlitlig och eventuellt billigare hyra resurser i stan.

- Var försiktig med din källa. Legitima fastighetsägare kan använda gratis Skriv ellerweb annonser för att spara pengar, men det är viktigt att granska alla gratis listningmycket noga. Bekräfta också, med en levande representanten att webbplatsen ärlegitima.

9 Views
no comments
 
Måste alla som kör bilförsäkring, men ser den månatliga premien försvinner från ditt bankkonto kan fortfarande skada. Även om försäkringen är en nödvändighet för de flesta människor, finns det några försökte-och-true sätt att hitta billig bilförsäkring.

1. bunta din täckning

Kunder kan vanligtvis få rabatt genom att köpa flera försäkringar genom samma företag. Om du bara behöver Bilförsäkringar, kommer detta inte vara mycket hjälp, men om du köpa husägare eller hyresgäster täckning, eller om du försäkra flera bilar, bör du räkna med lägre priser.

2. ompröva dina planer och gränser

Aldrig är det klokt att ha mindre täckning än du behöver, även om det får du billigare bil försäkring. Välja lägre gränserna för skadeståndsansvar kan spara pengar, men det kan komma tillbaka för att hemsöka dig om du är på fel i en olycka. Du bör alltid ha tillräckligt ansvar täckning att skydda dina tillgångar – inklusive en paraply politik, om din auto politikens gränser inte är tillräckligt hög.

9 Views
no comments
 
Please fill out the form if you want to be a part of the Rainbow Graphics family !
Name :
Covers or Icons :
Link to examples :
Payment :
Today @ 3:16pm
Tags:
9 Views
no comments
 
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h> // for strlen function

int const MAX_FILE = 100;
int const MAX_REDUCER_THREAD = 50;
int const MAX_WORD_LENGTH = 255;

int hash(char* word){
	int result=0, len, i;
Today @ 12:54pm
Tags:
11 Views
no comments
 
#include <cstdlib>
#include <iostream>
using namespace std;

int main(){
	int i,j;
	int vsota1=0,vsota2=0,vsota3=0;


	cout << "Vpisi prvo stevilo: ";
Today @ 11:56am
Tags:
10 Views
no comments
 
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.IO;namespace ConsoleApplication1
{
Today @ 11:16am
Tags:
14 Views
no comments
 
#include<stdio.h>
int converter(int decimal);
int base=0;

 int main(){
 
  int decimal=0;
  int convertedNum=0;
 
  printf("Enter here the Decimal Number: ");
Today @ 11:03am
Tags:
13 Views
no comments
 
sql
select z0.*, sum(z0.[Defect Percent]) 
over (order by [Defect Count] desc rows unbounded preceding) as [Total Defect Percentage]
from
(select 
	Temp1.[Defect Category],
	count(*) as [Defect Count], 
  count(*) / Convert(decimal(10,5), (select count(*) from Temp1)) as [Defect Percent]
from (
		select 
			p2.[Real World Identifier], 
Today @ 10:18am
Tags:
12 Views
no comments
 
#include <iostream>
#include <fstream>

using namespace std;
//const char input[]="testas.txt";
//const char output[]="imu.txt";
const char tele[]="telefonai.txt";
int main()
{
// cout<< "Failai" << endl;
by Rapolas   Today @ 10:04am
Tags:
10 Views
no comments
 
	<!DOCTYPE html>
<html>
 <body>
  <head>
  <link href="http://s3.amazonaws.com/codecademy-content/courses/ltp/css/shift.css" rel="stylesheet">
  <link rel="stylesheet" href="http://s3.amazonaws.com/codecademy-content/courses/ltp/css/bootstrap.css">
  <link rel="stylesheet" href="main.css">
  
 </head>

Today @ 9:59am
Tags:
13 Views
no comments
 
css
.nav h1 {
color: red;
background-color: #23aaaa;
 font-family: 'Open Sans', sans-serif;
 font-size : 60px;


}
.jumbotron {
background-image: url('http://wasagasoccer.com/wp-content/uploads/2014/01/soccer-ball_00446055.jpg');
Today @ 9:58am
Tags:
12 Views
no comments
 
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.IO;namespace ConsoleApplication1
{
Today @ 9:50am
Tags:
15 Views
no comments
 
type 
 film = record
  name: string;
  vote: integer;
end;
var
 films:array[1..10] of film;
 i,j,max,k,n:integer;
 s: string;
begin
Today @ 9:21am
Tags:
13 Views
no comments
 
Option Strict On
Module Module1

Sub Main()
Dim W As Double = 0
Dim C As Double = 1
Dim T As Double = 0.000001
Dim J, P, R, E, G As Double
Const A As Double = 0.0000000000000001381
Const B As Double = 0.0000000000000001986
Today @ 9:17am
Tags:
11 Views
no comments
 
(function(){var n=this,t=n._,r={},e=Array.prototype,u=Object.prototype,i=Function.prototype,a=e.push,o=e.slice,c=e.concat,l=u.toString,f=u.hasOwnProperty,s=e.forEach,p=e.map,h=e.reduce,v=e.reduceRight,d=e.filter,g=e.every,m=e.some,y=e.indexOf,b=e.lastIndexOf,x=Array.isArray,_=Object.keys,j=i.bind,w=function(n){return n instanceof w?n:this instanceof w?(this._wrapped=n,void 0):new w(n)};"undefined"!=typeof exports?("undefined"!=typeof module&&module.exports&&(exports=module.exports=w),exports._=w):n._=w,w.VERSION="1.4.4";var A=w.each=w.forEach=function(n,t,e){if(null!=n)if(s&&n.forEach===s)n.forEach(t,e);else if(n.length===+n.length){for(var u=0,i=n.length;i>u;u++)if(t.call(e,n[u],u,n)===r)return}else for(var a in n)if(w.has(n,a)&&t.call(e,n[a],a,n)===r)return};w.map=w.collect=function(n,t,r){var e=[];return null==n?e:p&&n.map===p?n.map(t,r):(A(n,function(n,u,i){e[e.length]=t.call(r,n,u,i)}),e)};var O="Reduce of empty array with no initial value";w.reduce=w.foldl=w.inject=function(n,t,r,e){var u=arguments.length>2;if(null==n&&(n=[]),h&&n.reduce===h)return e&&(t=w.bind(t,e)),u?n.reduce(t,r):n.reduce(t);if(A(n,function(n,i,a){u?r=t.call(e,r,n,i,a):(r=n,u=!0)}),!u)throw new TypeError(O);return r},w.reduceRight=w.foldr=function(n,t,r,e){var u=arguments.length>2;if(null==n&&(n=[]),v&&n.reduceRight===v)return e&&(t=w.bind(t,e)),u?n.reduceRight(t,r):n.reduceRight(t);var i=n.length;if(i!==+i){var a=w.keys(n);i=a.length}if(A(n,function(o,c,l){c=a?a[--i]:--i,u?r=t.call(e,r,n[c],c,l):(r=n[c],u=!0)}),!u)throw new TypeError(O);return r},w.find=w.detect=function(n,t,r){var e;return E(n,function(n,u,i){return t.call(r,n,u,i)?(e=n,!0):void 0}),e},w.filter=w.select=function(n,t,r){var e=[];return null==n?e:d&&n.filter===d?n.filter(t,r):(A(n,function(n,u,i){t.call(r,n,u,i)&&(e[e.length]=n)}),e)},w.reject=function(n,t,r){return w.filter(n,function(n,e,u){return!t.call(r,n,e,u)},r)},w.every=w.all=function(n,t,e){t||(t=w.identity);var u=!0;return null==n?u:g&&n.every===g?n.every(t,e):(A(n,function(n,i,a){return(u=u&&t.call(e,n,i,a))?void 0:r}),!!u)};var E=w.some=w.any=function(n,t,e){t||(t=w.identity);var u=!1;return null==n?u:m&&n.some===m?n.some(t,e):(A(n,function(n,i,a){return u||(u=t.call(e,n,i,a))?r:void 0}),!!u)};w.contains=w.include=function(n,t){return null==n?!1:y&&n.indexOf===y?n.indexOf(t)!=-1:E(n,function(n){return n===t})},w.invoke=function(n,t){var r=o.call(arguments,2),e=w.isFunction(t);return w.map(n,function(n){return(e?t:n[t]).apply(n,r)})},w.pluck=function(n,t){return w.map(n,function(n){return n[t]})},w.where=function(n,t,r){return w.isEmpty(t)?r?null:[]:w[r?"find":"filter"](n,function(n){for(var r in t)if(t[r]!==n[r])return!1;return!0})},w.findWhere=function(n,t){return w.where(n,t,!0)},w.max=function(n,t,r){if(!t&&w.isArray(n)&&n[0]===+n[0]&&65535>n.length)return Math.max.apply(Math,n);if(!t&&w.isEmpty(n))return-1/0;var e={computed:-1/0,value:-1/0};return A(n,function(n,u,i){var a=t?t.call(r,n,u,i):n;a>=e.computed&&(e={value:n,computed:a})}),e.value},w.min=function(n,t,r){if(!t&&w.isArray(n)&&n[0]===+n[0]&&65535>n.length)return Math.min.apply(Math,n);if(!t&&w.isEmpty(n))return 1/0;var e={computed:1/0,value:1/0};return A(n,function(n,u,i){var a=t?t.call(r,n,u,i):n;e.computed>a&&(e={value:n,computed:a})}),e.value},w.shuffle=function(n){var t,r=0,e=[];return A(n,function(n){t=w.random(r++),e[r-1]=e[t],e[t]=n}),e};var k=function(n){return w.isFunction(n)?n:function(t){return t[n]}};w.sortBy=function(n,t,r){var e=k(t);return w.pluck(w.map(n,function(n,t,u){return{value:n,index:t,criteria:e.call(r,n,t,u)}}).sort(function(n,t){var r=n.criteria,e=t.criteria;if(r!==e){if(r>e||r===void 0)return 1;if(e>r||e===void 0)return-1}return n.index<t.index?-1:1}),"value")};var F=function(n,t,r,e){var u={},i=k(t||w.identity);return A(n,function(t,a){var o=i.call(r,t,a,n);e(u,o,t)}),u};w.groupBy=function(n,t,r){return F(n,t,r,function(n,t,r){(w.has(n,t)?n[t]:n[t]=[]).push(r)})},w.countBy=function(n,t,r){return F(n,t,r,function(n,t){w.has(n,t)||(n[t]=0),n[t]++})},w.sortedIndex=function(n,t,r,e){r=null==r?w.identity:k(r);for(var u=r.call(e,t),i=0,a=n.length;a>i;){var o=i+a>>>1;u>r.call(e,n[o])?i=o+1:a=o}return i},w.toArray=function(n){return n?w.isArray(n)?o.call(n):n.length===+n.length?w.map(n,w.identity):w.values(n):[]},w.size=function(n){return null==n?0:n.length===+n.length?n.length:w.keys(n).length},w.first=w.head=w.take=function(n,t,r){return null==n?void 0:null==t||r?n[0]:o.call(n,0,t)},w.initial=function(n,t,r){return o.call(n,0,n.length-(null==t||r?1:t))},w.last=function(n,t,r){return null==n?void 0:null==t||r?n[n.length-1]:o.call(n,Math.max(n.length-t,0))},w.rest=w.tail=w.drop=function(n,t,r){return o.call(n,null==t||r?1:t)},w.compact=function(n){return w.filter(n,w.identity)};var R=function(n,t,r){return A(n,function(n){w.isArray(n)?t?a.apply(r,n):R(n,t,r):r.push(n)}),r};w.flatten=function(n,t){return R(n,t,[])},w.without=function(n){return w.difference(n,o.call(arguments,1))},w.uniq=w.unique=function(n,t,r,e){w.isFunction(t)&&(e=r,r=t,t=!1);var u=r?w.map(n,r,e):n,i=[],a=[];return A(u,function(r,e){(t?e&&a[a.length-1]===r:w.contains(a,r))||(a.push(r),i.push(n[e]))}),i},w.union=function(){return w.uniq(c.apply(e,arguments))},w.intersection=function(n){var t=o.call(arguments,1);return w.filter(w.uniq(n),function(n){return w.every(t,function(t){return w.indexOf(t,n)>=0})})},w.difference=function(n){var t=c.apply(e,o.call(arguments,1));return w.filter(n,function(n){return!w.contains(t,n)})},w.zip=function(){for(var n=o.call(arguments),t=w.max(w.pluck(n,"length")),r=Array(t),e=0;t>e;e++)r[e]=w.pluck(n,""+e);return r},w.object=function(n,t){if(null==n)return{};for(var r={},e=0,u=n.length;u>e;e++)t?r[n[e]]=t[e]:r[n[e][0]]=n[e][1];return r},w.indexOf=function(n,t,r){if(null==n)return-1;var e=0,u=n.length;if(r){if("number"!=typeof r)return e=w.sortedIndex(n,t),n[e]===t?e:-1;e=0>r?Math.max(0,u+r):r}if(y&&n.indexOf===y)return n.indexOf(t,r);for(;u>e;e++)if(n[e]===t)return e;return-1},w.lastIndexOf=function(n,t,r){if(null==n)return-1;var e=null!=r;if(b&&n.lastIndexOf===b)return e?n.lastIndexOf(t,r):n.lastIndexOf(t);for(var u=e?r:n.length;u--;)if(n[u]===t)return u;return-1},w.range=function(n,t,r){1>=arguments.length&&(t=n||0,n=0),r=arguments[2]||1;for(var e=Math.max(Math.ceil((t-n)/r),0),u=0,i=Array(e);e>u;)i[u++]=n,n+=r;return i},w.bind=function(n,t){if(n.bind===j&&j)return j.apply(n,o.call(arguments,1));var r=o.call(arguments,2);return function(){return n.apply(t,r.concat(o.call(arguments)))}},w.partial=function(n){var t=o.call(arguments,1);return function(){return n.apply(this,t.concat(o.call(arguments)))}},w.bindAll=function(n){var t=o.call(arguments,1);return 0===t.length&&(t=w.functions(n)),A(t,function(t){n[t]=w.bind(n[t],n)}),n},w.memoize=function(n,t){var r={};return t||(t=w.identity),function(){var e=t.apply(this,arguments);return w.has(r,e)?r[e]:r[e]=n.apply(this,arguments)}},w.delay=function(n,t){var r=o.call(arguments,2);return setTimeout(function(){return n.apply(null,r)},t)},w.defer=function(n){return w.delay.apply(w,[n,1].concat(o.call(arguments,1)))},w.throttle=function(n,t){var r,e,u,i,a=0,o=function(){a=new Date,u=null,i=n.apply(r,e)};return function(){var c=new Date,l=t-(c-a);return r=this,e=arguments,0>=l?(clearTimeout(u),u=null,a=c,i=n.apply(r,e)):u||(u=setTimeout(o,l)),i}},w.debounce=function(n,t,r){var e,u;return function(){var i=this,a=arguments,o=function(){e=null,r||(u=n.apply(i,a))},c=r&&!e;return clearTimeout(e),e=setTimeout(o,t),c&&(u=n.apply(i,a)),u}},w.once=function(n){var t,r=!1;return function(){return r?t:(r=!0,t=n.apply(this,arguments),n=null,t)}},w.wrap=function(n,t){return function(){var r=[n];return a.apply(r,arguments),t.apply(this,r)}},w.compose=function(){var n=arguments;return function(){for(var t=arguments,r=n.length-1;r>=0;r--)t=[n[r].apply(this,t)];return t[0]}},w.after=function(n,t){return 0>=n?t():function(){return 1>--n?t.apply(this,arguments):void 0}},w.keys=_||function(n){if(n!==Object(n))throw new TypeError("Invalid object");var t=[];for(var r in n)w.has(n,r)&&(t[t.length]=r);return t},w.values=function(n){var t=[];for(var r in n)w.has(n,r)&&t.push(n[r]);return t},w.pairs=function(n){var t=[];for(var r in n)w.has(n,r)&&t.push([r,n[r]]);return t},w.invert=function(n){var t={};for(var r in n)w.has(n,r)&&(t[n[r]]=r);return t},w.functions=w.methods=function(n){var t=[];for(var r in n)w.isFunction(n[r])&&t.push(r);return t.sort()},w.extend=function(n){return A(o.call(arguments,1),function(t){if(t)for(var r in t)n[r]=t[r]}),n},w.pick=function(n){var t={},r=c.apply(e,o.call(arguments,1));return A(r,function(r){r in n&&(t[r]=n[r])}),t},w.omit=function(n){var t={},r=c.apply(e,o.call(arguments,1));for(var u in n)w.contains(r,u)||(t[u]=n[u]);return t},w.defaults=function(n){return A(o.call(arguments,1),function(t){if(t)for(var r in t)null==n[r]&&(n[r]=t[r])}),n},w.clone=function(n){return w.isObject(n)?w.isArray(n)?n.slice():w.extend({},n):n},w.tap=function(n,t){return t(n),n};var I=function(n,t,r,e){if(n===t)return 0!==n||1/n==1/t;if(null==n||null==t)return n===t;n instanceof w&&(n=n._wrapped),t instanceof w&&(t=t._wrapped);var u=l.call(n);if(u!=l.call(t))return!1;switch(u){case"[object String]":return n==t+"";case"[object Number]":return n!=+n?t!=+t:0==n?1/n==1/t:n==+t;case"[object Date]":case"[object Boolean]":return+n==+t;case"[object RegExp]":return n.source==t.source&&n.global==t.global&&n.multiline==t.multiline&&n.ignoreCase==t.ignoreCase}if("object"!=typeof n||"object"!=typeof t)return!1;for(var i=r.length;i--;)if(r[i]==n)return e[i]==t;r.push(n),e.push(t);var a=0,o=!0;if("[object Array]"==u){if(a=n.length,o=a==t.length)for(;a--&&(o=I(n[a],t[a],r,e)););}else{var c=n.constructor,f=t.constructor;if(c!==f&&!(w.isFunction(c)&&c instanceof c&&w.isFunction(f)&&f instanceof f))return!1;for(var s in n)if(w.has(n,s)&&(a++,!(o=w.has(t,s)&&I(n[s],t[s],r,e))))break;if(o){for(s in t)if(w.has(t,s)&&!a--)break;o=!a}}return r.pop(),e.pop(),o};w.isEqual=function(n,t){return I(n,t,[],[])},w.isEmpty=function(n){if(null==n)return!0;if(w.isArray(n)||w.isString(n))return 0===n.length;for(var t in n)if(w.has(n,t))return!1;return!0},w.isElement=function(n){return!(!n||1!==n.nodeType)},w.isArray=x||function(n){return"[object Array]"==l.call(n)},w.isObject=function(n){return n===Object(n)},A(["Arguments","Function","String","Number","Date","RegExp"],function(n){w["is"+n]=function(t){return l.call(t)=="[object "+n+"]"}}),w.isArguments(arguments)||(w.isArguments=function(n){return!(!n||!w.has(n,"callee"))}),"function"!=typeof/./&&(w.isFunction=function(n){return"function"==typeof n}),w.isFinite=function(n){return isFinite(n)&&!isNaN(parseFloat(n))},w.isNaN=function(n){return w.isNumber(n)&&n!=+n},w.isBoolean=function(n){return n===!0||n===!1||"[object Boolean]"==l.call(n)},w.isNull=function(n){return null===n},w.isUndefined=function(n){return n===void 0},w.has=function(n,t){return f.call(n,t)},w.noConflict=function(){return n._=t,this},w.identity=function(n){return n},w.times=function(n,t,r){for(var e=Array(n),u=0;n>u;u++)e[u]=t.call(r,u);return e},w.random=function(n,t){return null==t&&(t=n,n=0),n+Math.floor(Math.random()*(t-n+1))};var M={escape:{"&":"&amp;","<":"&lt;",">":"&gt;",'"':"&quot;","'":"&#x27;","/":"&#x2F;"}};M.unescape=w.invert(M.escape);var S={escape:RegExp("["+w.keys(M.escape).join("")+"]","g"),unescape:RegExp("("+w.keys(M.unescape).join("|")+")","g")};w.each(["escape","unescape"],function(n){w[n]=function(t){return null==t?"":(""+t).replace(S[n],function(t){return M[n][t]})}}),w.result=function(n,t){if(null==n)return null;var r=n[t];return w.isFunction(r)?r.call(n):r},w.mixin=function(n){A(w.functions(n),function(t){var r=w[t]=n[t];w.prototype[t]=function(){var n=[this._wrapped];return a.apply(n,arguments),D.call(this,r.apply(w,n))}})};var N=0;w.uniqueId=function(n){var t=++N+"";return n?n+t:t},w.templateSettings={evaluate:/<%([\s\S]+?)%>/g,interpolate:/<%=([\s\S]+?)%>/g,escape:/<%-([\s\S]+?)%>/g};var T=/(.)^/,q={"'":"'","\\":"\\","\r":"r","\n":"n","	":"t","\u2028":"u2028","\u2029":"u2029"},B=/\\|'|\r|\n|\t|\u2028|\u2029/g;w.template=function(n,t,r){var e;r=w.defaults({},r,w.templateSettings);var u=RegExp([(r.escape||T).source,(r.interpolate||T).source,(r.evaluate||T).source].join("|")+"|$","g"),i=0,a="__p+='";n.replace(u,function(t,r,e,u,o){return a+=n.slice(i,o).replace(B,function(n){return"\\"+q[n]}),r&&(a+="'+\n((__t=("+r+"))==null?'':_.escape(__t))+\n'"),e&&(a+="'+\n((__t=("+e+"))==null?'':__t)+\n'"),u&&(a+="';\n"+u+"\n__p+='"),i=o+t.length,t}),a+="';\n",r.variable||(a="with(obj||{}){\n"+a+"}\n"),a="var __t,__p='',__j=Array.prototype.join,"+"print=function(){__p+=__j.call(arguments,'');};\n"+a+"return __p;\n";try{e=Function(r.variable||"obj","_",a)}catch(o){throw o.source=a,o}if(t)return e(t,w);var c=function(n){return e.call(this,n,w)};return c.source="function("+(r.variable||"obj")+"){\n"+a+"}",c},w.chain=function(n){return w(n).chain()};var D=function(n){return this._chain?w(n).chain():n};w.mixin(w),A(["pop","push","reverse","shift","sort","splice","unshift"],function(n){var t=e[n];w.prototype[n]=function(){var r=this._wrapped;return t.apply(r,arguments),"shift"!=n&&"splice"!=n||0!==r.length||delete r[0],D.call(this,r)}}),A(["concat","join","slice"],function(n){var t=e[n];w.prototype[n]=function(){return D.call(this,t.apply(this._wrapped,arguments))}}),w.extend(w.prototype,{chain:function(){return this._chain=!0,this},value:function(){return this._wrapped}})}).call(this);
Today @ 7:44am
Tags:
17 Views
no comments
 
sql
Private Sub Defects_Trend_Report_Button_Click()
  Dim strSQL As String
  
  strSQL = "select p0.[Start Date], p0.[Defect Name], " & _
    "(select count(*) from ([HPRS Period Data] " & _
    "inner join [HPRS Metric Data] on [HPRS Metric Data].[Metric ID] = [HPRS Period Data].[Metric ID]) " & _
    "inner join [Defect Categories] on [Defect Categories].[ID] = [HPRS Metric Data].[Defect Category] " & _
    "where " & _
      "[Defect Categories].[Defect Name] = p0.[Defect Name] and " & _
      "[HPRS Period Data].[Start Date] = p0.[Start Date] and [HPRS Metric Data].[Exclusion Adjudicated] = FALSE and " & _
Today @ 7:17am
Tags:
18 Views
no comments
 
sql
declare @id int = 1;
declare @defectId int = 1; --NONE
declare @exclusionId int = 1; --NONE

select 
	z0.[Start Date] as [Peroid Start Date],
	z0.[Target], 
	z0.[Stretch Target], 
	p0.[Total Volume], 
	p1.[Non Defected]/Convert(decimal(10,5), p0.[Total Volume]) as [Success Rate],
Today @ 6:57am
Tags:
18 Views
no comments
 
sql
declare @id int = 1;

select 
	p0.[Start Date], 
	p0.[Defect Name],
	(
		select count(*) from [HPRS Period Data] as z0
		inner join [HPRS Metric Data] as z1 on z1.[Metric ID] = z0.[Metric ID]
		inner join [Defect Categories] as z2 on z2.ID = z1.[Defect Category]
		where 
Today @ 6:56am
Tags:
18 Views
no comments
 
- (void)startMiniGame
{
  [self removeAllPieces];
  
  // Give the scene an edge and configure other physics info on the scene.
  self.physicsBody = [SKPhysicsBody bodyWithEdgeLoopFromRect:self.frame];
  self.physicsBody.categoryBitMask = edgeCategory;
  self.physicsBody.collisionBitMask = 0;
  self.physicsBody.contactTestBitMask = 0;
  self.physicsWorld.gravity = CGVectorMake(0,0);
Today @ 6:37am
Tags:
16 Views
no comments
 
class Comment < ActiveRecord::Base
	belongs_to :sm_content
	belongs_to :user

	default_scope { order(updated_at: :desc) }

	validate :text, :get_words_count, :on => :create
	def get_words_count
		errors.add(:text , "количество слов меньше 2") if text.split.size < 2
	end
Today @ 6:24am
Tags:
20 Views
no comments
 
// Lägg till Annonserna (vid error, inga annonser hittades är de gämda "under" skärmen - kan tänkas att du får ända -80 på iphone, vet inte hur de har de)
var iAd = Ti.UI.iOS.createAdView({
		adSize: Ti.UI.iOS.AD_SIZE_PORTRAIT,
    width: '100%',
    height: 'auto',
    bottom: -80
  });
iAd.addEventListener('error', function(e){
	Ti.API.info('AD ERROR');
	iAd.bottom = -80;
Today @ 5:11am
Tags:
19 Views
no comments
 
brought to you by:
West Wind Techologies